W dniach 21-22 czerwca 2024, biuro polowań Pawlikowski Hunting Travel we współpracy z Zarządem Okręgowym PZŁ w Tarnowie organizuje kurs wabienia zwierzyny. Kurs poprowadzi właściciel biura polowań Pawlikowski Hunting Travel, znany wabiarz zwierzyny, Sławomir Pawlikowski. Program kursu obejmuje.
Program szkolenia z tematu wabienia zwierząt łownych: 
Piątek 21 czerwca 2024 godz. 16.00 
- historia i rozwój wabiarstwa jako metody polowań;
- rodzaje wabików, ich ewolucja,  budowa oraz działanie;
- wabienie jako metoda polowania (zagadnienia ogólne);
- wabienie ptaków (metody wabienia jarząbków , słonek , cietrzewi , bażantów, przepiórek,      kaczek , gęsi , łysek itp. );
Sobota 22 czerwca 2024 godz. 9.00 
- wabienie saren;
- wabienie dzików;
- wabienie danieli;
- budowa  i działanie wabików do wabienia jeleni byków;
- technika wabienia jeleni byków i łosi byków;
- wabienie pozostałych gatunków łownych i chronionych;
- zajęcia praktyczne;
W sprawie uczestnictwa w powyższym kursie proszę kontaktować się z
ZO PZŁ w Tarnowie
Tel. +48 14 621 52 98